Smart Choice Accountancy

Kilka faktów na temat emerytury państwowej w Wielkiej Brytanii

Każdy kraj ma własne regulacje związane z emeryturą i rentą. Ważne jest, aby zapoznać się z prawem obowiązującym w kraju, w którym żyjemy i pracujemy, nawet w młodym wieku. Wszystko po to, byśmy mogli cieszyć się życiem na dobrym poziomie po osiągnięciu wieku emerytalnego. W jaki sposób rozwiązano ten problem w Wielkiej Brytanii? Sprawdź poniżej.

Kto ma prawo do emerytury w Wielkiej Brytanii?

W Zjednoczonym Królestwie wszyscy mężczyźni urodzeni przed 6 kwietnia 1951 r. oraz wszystkie kobiety urodzone przed 6 kwietnia 1952 r. mają prawo do emerytury państwowej. Jednak osoby urodzone tego dnia, lub później, mogą ubiegać się o tak zwaną nową emeryturę państwową.

Aby mieć prawo do nowej emerytury państwowej, osoba musi mieć opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za co najmniej przez dziesięć lat kwalifikowanych. Aby uzyskać pełną kwotę nowej emerytury państwowej, przyszły emeryt musi mieć 35 takich przepracowanych lat.

Kwalifikujący się rok oznacza dwanaście miesięcy, podczas których składki na ubezpieczenie społeczne zostały opłacone, otrzymaliśmy kredyty na zabezpieczenie społeczne (na przykład gdy byliśmy bezrobotni, opiekowaliśmy się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny) i opłaciliśmy składki NIC dobrowolnie. Ważne jest, by kwota tych składek była wystarczająco wysoka. Wymagane jest to, by rok mógł zostać uznany za ważny z punktu widzenia przepisów dotyczących nowych emerytur państwowych.

Czy nadal mogę pracować, jeśli otrzymam emeryturę państwową?

Tak, osoba, która osiągnęła wiek emerytalny i zaczęła otrzymywać emeryturę państwową, nie musi rezygnować z aktywności zawodowej. Taka osoba może nadal pracować w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę lub innych, bardziej elastycznych umów. Jednak nie będzie już musiała płacić składek na ubezpieczenie społeczne.

Jaka jest wysokość emerytury w Wielkiej Brytanii?

Obecnie kwota pełnej emerytury podstawowej wynosi 164,35 £ tygodniowo. Osoba, która miała luki w zatrudnieniu, nie otrzyma całej kwoty. Jeśli  przyszły emeryt miał przerwy, ponieważ zarobił zbyt mało, pracował na własny rachunek, a firma nie osiągnęła wysokich zysków lub mieszkał za granicą, możliwe jest opłacanie dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Każdy, kto kiedykolwiek pracował w Wielkiej Brytanii, może to zrobić za pośrednictwem strony internetowej www.tax.service.gov.uk/check-your-state-pension. Konieczne jest jedynie utworzenie konta. Na stronie internetowej można sprawdzić, ile otrzymamy emerytury państwowej (jednak musimy pamiętać, że jest to tylko prognoza, która może ulec zmianie zgodnie ze zmianami obowiązującego prawa).

Znajdziemy tam także:  luki, które mieliśmy w historii naszej pracy i liczbę lat, które musimy przepracować, aby otrzymać emeryturę. Otrzymamy także kwotę składek, które należy zapłacić, aby móc uzyskać pełną kwotę emerytury.

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.