Smart Choice Accountancy

Co to jest National Insurance Number?

Posiadanie NIN w przypadku podjęcia pracy jest obowiązkowe. Numer ten jest nie tylko rejestracją w systemie podatkowym ale i ubezpieczeń społecznych. To właśnie jego uzyskanie jest pierwszym krokiem w kierunku rozpoczęcia pracy.

 

Co to jest NIN (National Insurance Number)?

Porównując go do polskich realiów jest odpowiednikiem NIP.  Warto założyć je niezwłocznie, ponieważ dzięki niemu mamy możliwość prawidłowego odprowadzania składek na przyszłą emeryturę ale też umożliwia korzystanie z przywilejów. Bez tego numeru pracodawca może odmówić zatrudnienia.

Osoby samozatrudnione mają również obowiązek uzyskania NINO. Aktualne stawki ubezpieczenia dla osób zatrudnionych i samozatrudnionych znajdziesz na stronie HM Revenue&Customs.

Kto płaci składki National Insurance?

Składki na ubezpieczenie społeczne płacisz, jeżeli jesteś zatrudniony lub pracujesz na własny rachunek (self-employed) i masz 16 lat lub więcej.

Jeśli jesteś zatrudniony, to w chwili, gdy osiągniesz ustawowy wiek emerytalny, przestajesz opłacać składki na ubezpieczenie społeczne .

Jeżeli natomiast jesteś samozatrudniony, możesz przestać płacić składki 2 klasy zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz składki klasy 4 od początku roku podatkowego, który następuje po roku, w którym osiągniesz wiek emerytalny.

Dobrowolne składki National Insurance

Dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne możesz płacić gdy:

  • nie pracujesz i nie pobierasz  państwowych zasiłków,
  • nie zapłaciłeś wystarczającej ilości składek na ubezpieczenie społeczne w latach liczonych do państwowej emerytury,
  • żyjesz za granicą i chcesz utrzymać swoje uprawnienia do zasiłków.

UWAGA!  Wysokość składek zależna jest od formy zatrudnienia, ale też od wysokości zarobków.

W jaki sposób starać się o NIN?

W celu uzyskania numeru musisz zadzwonić na numer 0345 6000 643 w godzinach od 8:00 do 18:00 i umówić się na spotkanie.

W trakcie rozmowy zostaniesz poproszony o podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia i adresu zamieszkania w UK, pod który zostanie wysłane zawiadomienie o miejscu, dacie i godzinie rozmowy.

W zawiadomieniu zostanie przesłana lista dokumentów, które powinieneś ze sobą zabrać. Podanie możesz złożyć również w najbliższym urzędzie pracy, tzn. Jobcentre Plus lub Urzędzie ds. Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Office).

Jak długo trwa cały proces?

Ustawowy czas oczekiwania na odpowiedź o przyznaniu NIN to 6 tygodni.

UWAGA! Jeśli imię i nazwisko na karcie nie są prawidłowe, musisz to natychmiast zgłosić – inaczej NIN jest nieważny.

Kto może wymagać  Twojego  NIN?

Będziesz musiał podać swój numer National Insurance:

  • HM Revenue & Customs (HMRC),
  • Twojemu pracodawcy,
  • Departamentowi Pracy i Emerytur (który obejmuje Jobcentre Plus and Pension, Disability and Carers Service), jeśli będziesz się ubiegać o zasiłki,
  • lokalnym władzom, gdy będziesz ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy,
  • instytucjom udzielającym pożyczek studenckich, jeśli starasz się o taki kredyt,
  • w banku, jeśli zamierzasz otworzyć indywidualne konto oszczędnościowe.


UWAGA! Trzymaj swój numer NIN w bezpieczny miejscu, ponieważ jego udostępnienie może mieć  dla Ciebie bardzo różne skutki, a Twoje dane osobiste mogą być wykorzystane w niewłaściwy sposób.

 

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.