Smart Choice Accountancy

Jak przygotować testament w UK?

Chociaż nikt nie lubi myśleć o śmierci, zanim ich dzieci dorosną, zapewnienie ich interesów w testamencie jest wskazane i zapewnia bezpieczną przyszłość oraz pewność. Można także zadać sobie pytanie, czy testament musi zostać przygotowany przez prawnika czy też można skorzystać z opcji bardziej ‘zrób to sam’. Prawie bez wyjątku, profesjonalnie sporządzony testament jest lepszą opcją. Możesz być pewien, że Twój majątek nie tylko zarządzany będzie zgodnie z twoimi życzeniami i instrukcjami, ale także będzie dostosowany do twojej sytuacji majątkowej i rodzinnej.

Czy mogę sam napisać testament?

Tak, możesz, ale forma testamentu Zrób To Sam będzie prawdopodobnie mocno ograniczona. Bez pomocy prawnika lub profesjonalnej osoby sporządzającej testamentem możesz stracić możliwość pozostawienia majątku w najbezpieczniejszy i najskuteczniejszy sposób – mówi solicitor/Radca Prawny  ds. Testamentów i spadków Beata Szyjka.

Bez odpowiednio sporządzonego testamentu zapewnienie odpowiednich świadczeń dla dzieci może być problematyczne i kosztowne, zwłaszcza w przypadku dzieci, które są jeszcze nieletnie. Problemy mogą pojawić się, gdy:

 

  • nie ma testamentu, ponieważ zasady dziedziczenia ustawowego mogą prowadzić do nieoczekiwanych i często niepożądanych skutków;
  • niedbałe sformułowania skutkujące niezamierzonymi wkluczeniami lub włączeniem pasierbów lub dzieci z poprzedniego związku; lub
  • niektóre przepisy prawne mogą być sprzeczne z treścią testamentu lub nawet je zastępować.

Przepisy dotyczące opieki i wsparcia finansowego dla dzieci są często sformułowane tak, aby zaczęły obowiązywać dopiero po śmierci rodzica. W każdym przypadku należy rozważyć zapewnienie zabezpieczenia dla dziecka, zwłaszcza jeśli posiadamy dzieci z poprzedniego związku.

Wyznaczanie opiekunów – Legal Guardians

Opiekun dziecka to ktoś, kto będzie opiekował się i wychowywał dziecko, gdy nas, rodziców już nie będzie i przed ukończeniem przez dziecka pełnoletności (18 lat) .

Opiekunowie podejmują ważne decyzje dotyczące edukacji dziecka, opieki zdrowotnej, praktyk religijnych, miejsca zamieszkania i ogólnie przyjmują rolę rodzica w wychowaniu dziecka. Wyrażenie woli rodziców w testamencie pomaga również w uniknięciu sporów rodzinnych dotyczących tego kto miałby zająć się dzieckiem po naszej śmierci.

Zwykle, w przypadku, gdy rodzice się rozwiedzeni, rozstali się lub nigdy nie mieli prawnie zalegalizowanego związku, pozostały przy życiu rodzic nadal będzie miał prawa rodzicielskie. Prawa te mają pierwszeństwo przed wyznaczeniem opiekuna, chociaż nie wszyscy rodzice zdają sobie z tego sprawę, zwłaszcza jeśli nie byli w sformalizowanym związku, a drugi rodzic nie miał kontaktu z dzieckiem. Jeżeli oboje rodzice mają władzę rodzicielską, wyznaczenie opiekuna nie będzie skuteczne aż do śmierci drugiego rodzica (posiadającego władze rodzicielską). Jeśli jednak ojciec dziecka nie jest w związku małżeńskim z matką dziecka i nie figuruje w akcie urodzenia, prawdopodobnie nie będzie miał władzy rodzicielskiej.

Jeśli nie wyznaczymy opiekunów w testamencie, to właśnie sąd w konsultacji z pracownikiem socjalnym i kierując się dobrem dziecka wskaże opiekunów prawych, którzy według sadu będą najwłaściwszy.  Błędne założenie jest, iż sąd przyzna opiekę prawną nad dzieckiem automatycznie dla dziadków bądź innych członków rodziny. Należy również nadmienić, iż proces sądowy może być powolny, kosztowny i przykry dla rodziny. Można tego uniknąć, spisując testament zawierający jasne informacje, kto ma być opiekunem dziecka.

Można wyznaczyć więcej niż jednego opiekuna dla dziecka. Jeśli twój partner również sporządził testament, rozsądnie jest wyznaczyć tych samych opiekunów, ponieważ w przeciwnym razie może doprowadzić to do konfliktu między dwoma opiekunami po śmierci jednego z rodziców.  Chociaż nie jest to konieczne, możesz wyznaczyć swoich powierników (trustees )  w testamencie jako opiekunów, co oznacza, że ​​będą oni również  zarządzać wszelkimi pieniędzmi spadkowymi  przeznaczonymi dla twoich dzieci, dopóki  dzieci nie osiągną one  18 roku życia lub do osiągniecia wieku określonego w testamencie.

Wyznaczanie wykonawców testamentu

Wykonawcy testamentu zajmą się początkowym zarządzaniem aktywami i pasywami, zapłacą podatek spadkowy i uzyskają wydanie testamentu (probate ). Jeśli testament ustanowi kontynuację powiernictwa (trust), będą oni przechowywać aktywa netto jako fundusz powierniczy na warunkach testamentu. Wskazane jest wyznaczyć co najmniej dwóch powierników (trustees) i naturalnie pomocne byłoby gdyby oni dobrze ze sobą współpracowali. Członkowie rodziny lub bliscy przyjaciele mogą być bardzo dobrymi powiernikami, sami nie muszą być profesjonalistami, aczkolwiek pomocne jest wyznaczenie wykonawców (executors) i powierników (trustees) , którzy są dojrzali, świadomi finansowo, dość efektywni w korespondencji i pracy papierkowej.

 

Wielu prawników i księgowych działa jako zawodowi wykonawcy i powiernicy testamentu, podobnie jak korporacje, które są prawnie upoważnione do pełnienia funkcji powierników. Niektórzy rodzice wyznaczają te same osoby na opiekunów (legal guardians)  i powierników (trustees) , co może skutkować dobrą współpracą. Zwykle opiekunowie zwracają się z prośbą do powierników o środki  na utrzymanie dzieci, zaś powiernicy decydują o ich uwolnieniu, kwocie i sposobie.

Klauzula finansowa

Jeśli chodzi o planowanie wsparcia finansowego, istnieje wiele odmian tematu. Wszystkie wiążą się z decyzjami dotyczącymi prawa do dochodu (gdy dziecko jest  wieku 18 lat lub więcej) oraz prawa do części lub całości kapitału (w wieku 18 lat, nigdy, lub według uznania powierników). Decyzje te mają poważne konsekwencje podatkowe dla samego powiernictwa, dla dzieci i ich własnych majątków w przyszłości. Nawet jeśli treść testamentu jest jasna, niektóre przepisy ustawowe mogą go unieważnić, w szczególności sekcje 31 i 32 Ustawy o Powiernictwie z 1925 r ( S.31 and s.32 of the Trustee Act 1925 ) dotyczącej prawa do dochodu oraz uprawnienia powierników do podwyższania kapitału.

 

 

Zasadniczo nie jest zalecane ograniczanie swobody opiekunów lub powierników w zarządzaniu majątkiem, ponieważ mogą oni potrzebować dostosować  się do zmieniających się okoliczności. Zapewnienie opieki nad dziećmi oraz środków finansowych ma szereg konsekwencji prawnych i podatkowych, które należy wziąć pod uwagę. Zasięgniecie fachowej porady pomoże ci uniknąć wielu pułapek i może zmniejszyć wydatki związane z następstwami bolesnej rodzinnej żałoby.

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.