Smart Choice Accountancy

Nowy rok podatkowym 2019/2020 w UK

Wyższa kwota wolna od podatku, wzrost minimalnego, godzinowego wynagrodzenia i składek na Workstate Pension – to tylko niektóre ze zmian, jakie zaczną obowiązywać od 6 kwietnia. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat roku podatkowego 2019/2020 w UK.

Progi podatkowe, płaca minimalna i dywidendy

Od 6 kwietnia 2019 roku zaczną obowiązywać nowe, wyższe progi podatkowe. Kwota wolna od podatku wzrośnie z obecnie obowiązujących £ 11 850 do £12 500. Dzięki temu podatnik średnio zaoszczędzi około £130 rocznie.

Zmianie ulegną także progi dla wyższych stawek podatkowych. 40% podatku zapłacą osoby, których dochód roczny przekroczy £50 000. Obecnie kwota ta wynosiła £46 350.

Niezależnie, czy pracujesz na etacie, czy jesteś zatrudniony w swojej firmie, od 6 kwietnia zacznie obowiązywać nowa płaca minimalna. Dla osób powyżej 25 roku życia wyniesie ona £8,21 za godzinę. Jeżeli pracujesz na pełen etat oznacza to, że w skali roku zarobisz o £690 więcej niż w rok poprzednim.

Płaca minimalna

Wiek pracownika Powyżej 25 21-24 18-20 Poniżej 18 Uczeń
Obecnie £7.83 £7.38 £5.90 £4.20 £3.70
Od 6 kwietnia 2019 £8.21 £7.70 £6.15 £4.35 £3.90

Koszty pracownika

W nowym roku podatkowym 2019/2020 w UK zmieni się nie tylko minimalne wynagrodzenie. Od kwietnia będą również obowiązywały inne stawki Workstate Pension, czyli składek na dodatkową emeryturę dla pracownika. Na odkładaną miesięcznie sumę składa się zarówno pracownik, jak i jego pracodawca.

Do tej pory minimalna kwota, jaką należy zapłacić na Workstate Pansion wynosi 5% wynagrodzenia pracownika (2% pracodawca, 3%pracownik). Od 6 kwietnia będzie to 8% (3% pracodawca, 5% pracownik).

WAŻNE

Jako pracodawca nie możesz odmówić pracownikowi dołączenia do Workstate Pension. Możesz zostać zwolniony ze swojej części, jeżeli pracownik zarabia mniej niż £116 tygodniowo lub £503 miesięcznie.

Dodatkowo od 6 kwietnia pracodawcy będą musieli podać, na każdym odcinku wypłaty, liczbę godzin przepracowanych przez danego pracownika.

zmiany w podatkach

Zmiany dla Sole Traders w roku podatkowym 2019/2020 w UK

Nieznacznie zmienią się składki na ubezpieczenie społeczne dla osób samozatrudnionych. Obecnie NIC – klasa 2 (£2,95 tygodniowo) musiały płacić osoby, których dochód przekroczył £6205. Od 6 kwietnia kwota ta wzrośnie do £6365, a kwota odprowadzana do HMRC do £3 tygodniowo. W przypadku NIC- klasa4 dopiero po przekroczeniu £8 632 rocznie zostanie potrącone 9% dochodu.

Samochody służbowe

W sytuacji, kiedy samochód jest własnością spółki musisz pamiętać o opłacaniu podatku Benefit in Kind. Niestety w tym przypadku nie mamy dobrych wiadomości, od 6 kwietnia będziesz musiał zapłacić więcej. Do wyliczenia Benefit in Kind brane są pod uwagę koszty eksploatacji auta, wartość samochodu (zgodna z cennikiem w salonie) oraz informacja o jego emisji CO2. W ostatnim przypadku prawie każdy zakres emisji ma wzrosnąć o 3% w rankingu Benefit in Kind.

Capital Gains Tax

Nowy rok podatkowy to także zmiany w Capital Gains Tax, czyli podatku od zysków kapitałowych. Od 6 kwietnia zwiększy się ulga, jaką można odliczyć od podatku i wyniesie ona £12 000 (obecnie £11 700). To ważna informacja dla osób, które planują sprzedać nieruchomość lub inne aktywa.

Ulga małżeńska

Jeżeli wspólnie z małżonkiem lub partnerem korzystacie z ulgi małżeńskiej również w tym przypadku czekają was zmiany. Obecnie obowiązująca kwota – £1190, wzrośnie do £1250. Dzięki nowej stawce wasze oszczędności podatkowe wzrosną do £250.

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia z zakresu księgowości, koniecznie skontaktuj się z nami.

 

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.