Smart Choice Accountancy

Poszerzona lista substancji rakotwórczych.

Choroby nowotworowe coraz częściej nazywane są choroba zawodową XXI wieku, staje się to ogromnym problemem. Parlament Europejski uważa, że poszerzając listę substancji mutagennych i rakotwórczych w ciągu 50 lat ocali 100 000 osób. Problemem jest nie tylko ich obecność  w miejscach pracy, ale coraz częściej w żywności.

 

Nowe uregulowania

W środę 25 października 2017 roku Parlament Europejski przyjął nowe uregulowania w sprawie dodania do listy rakotwórczych substancji nowych pozycji, które przede wszystkim stanowią zagrożenie w miejscu pracy. Regulacja  dotyczy dopuszczalnego stężenia substancji szkodliwych w miejscu pracy. Poza monitorowaniem i identyfikacją zagrożenia, pracodawcy są obowiązani stosować środki zapobiegawcze.

Na działanie substancji rakotwórczych, najbardziej narażeni są pracownicy  branż budowlane, drzewnej, tekstylnej i chemicznej.

Temat bardzo ważny i aktualny, warto wspomnieć o tym jak głosowali członkowie parlamentu europejskiego:  oddano 540 głosów za, 6 przeciw i 119 wstrzymanych.

Po zatwierdzeniu przez Radę Unii Europejskiej nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni po publikacji.

Rak – choroba zawodowa XXI wieku

Sprawozdawczyni projektu Marita Ulvskog (Socjaliści i Demokraci) wyraziła wielką radość z powodu takich zmian:

„Jestem niezmiernie szczęśliwa, że Unia Europejska wreszcie zmieniła dyrektywę w sprawie substancji rakotwórczych i mutagennych. Dziesięć lat zajęło osiągnięcie tego bardzo ambitnego programu. Pracownicy muszą wiedzieć, że są chronieni. […] rak jest największym zabójcą w miejscu pracy i nadal będziemy z nim walczyć.”

Uważa się, że choroby nowotworowe są na terenie Unii Europejskiej jedna z  głównych przyczyn zgonów powiązanych z pracą.  Badania pokazują że 53% ludzi umiera na raka, podczas gdy uważane do niedawna choroby układu krążenia stanowią przyczynę zaledwie 25 % zgonów. Kolejne zaledwie 6% to choroby wiązane z układem oddechowym.

Wyróżnieniem wśród chorób nowotworowych związanych z pracą są rak płuc, nowotwór pierwotny opłucnej oraz rak pęcherza moczowego.

 

Rakotwórcze związki

Na liście substancji rakotwórczych lub mutagennych pojawił się:

Akrylamid – najczęściej stosowany związek, głównie w produkcji przemysłowej i branży spożywczej, obecny również w dymie tytoniowym. Przyczynia się do występowania m.in. nowotworów przewodu pokarmowego, miażdżycy oraz uszkadza układ nerwowy.

Obecny w wielu produktach spożywczych – przede wszystkim w wysoko przetworzonych wyrobach ziemniaczanych i zbożowych (np. chipsach, mrożonych frytkach, płatkach śniadaniowych, gotowych ciastach, herbatnikach, kawie rozpuszczalnej). Powstaje w wysokich temperaturach, w trakcie podgrzewania, smażenia lub pieczenia.

 

Bromek winylu (bromoeten, BE) – jest bezbarwnym, łatwopalnym gazem o ostrym zapachu. Stosowany jest jako związek przejściowy w syntezie organicznej i w produkcji polimerów, kopolimerów, środków zmniejszających palność, farmaceutyków oraz fumigantów (środków ochrony roślin). Zbyt duże stężenie działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powoduje senność, zawroty głowy, a przy przewlekłym narażeniu prowadzi do powstania raka wątroby.

 

Hydrazyna – jest bezbarwną, bardzo silnie trującą cieczą, najczęściej używaną w produkcji paliwa, głównie rakietowego, ale także jako odczynnik do wykrywania ketonów i cukrów. Do organizmu człowieka może przeniknąć przez skórę, drogami oddechowymi i układem pokarmowym, gdzie ulega kumulacji. Drażni skórę, usta, gardło i płuca, powodując ich silne oparzenia. Może wywoływać raka i depresję układu nerwowego.

 

Pył krzemionkowy – to jeden z najpopularniejszych dodatków do betonu, zapraw, wyrobów gumowych, farb, wytwarzania zapałek, materiałów ochronnych dla hutnictwa oraz materiałów ceramicznych stosowanych do ociepleń domów. Styczność z tą szkodliwą substancją w pracy zwiększa częstotliwość występowania nowotworów płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, pylicy lub krzemicy płuc.

 

Tlenek etylenu (oksiran) – stosowany jest w medycynie do sterylizacji sprzętu, ale także w produkcji leków i przypraw m.in. jako środek grzybobójczy. Głównie podrażnia oczy, powodując zmiany w gałkach ocznych, a w skrajnych przypadkach prowadząc nawet do ślepoty.

 

Włókna ceramiczne ogniotrwałe – zastąpiono nimi azbest w produkcji materiałów termoizolacyjnych, izolacyjnych, uszczelniających i filtracyjnych. Na rynku jest dostępny różnorodny asortyment tych materiałów, a mianowicie: płyty, tektury, papier, maty, koce, taśmy i sznury. Najbardziej narażone szkodliwe działanie włókien ceramicznych ogniotrwałych są osoby pracujące podczas produkcji tych materiałów.

 

Parlament Europejski podjął również decyzję o zmianie dopuszczalnych limitów dotyczące pyłów, które powstają podczas cięcia drewna oraz chlorku winylu pochodzącego z produkcji materiałów PCV.

 

 

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.