Smart Choice Accountancy

Ubezpieczenie wypadkowe w Wielkiej Brytanii – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie przysługujące w razie wypadków, jest określane w brytyjskiej polityce dotyczącej wypadków, chorób i bezrobocia (ASU). Jak sama nazwa wskazuje, nie dotyczy to tylko wypadków, ale także poważnych chorób lub przypadków utraty stałej pracy.

ASU ma na celu ochronę osoby ubezpieczonej w przypadku utraty pracy bez winy osoby, która jest zbyt chora, aby móc pracować lub doznać obrażeń i nie nadawać się do pracy. Polityka zapewni ochronę finansową w okresie, w którym jesteś bezrobotny lub niezdolna do pracy, choć okres ten jest ograniczony. Zazwyczaj ASU obejmuje do 12 miesięcy iw tym czasie otrzymujesz miesięczny dochód, który powinien wystarczyć, aby opłacić typowe wydatki.

ASU ma pewne ograniczenia, jak każde ubezpieczenie. Nie otrzymasz pieniędzy za swoje roszczenia w przypadku, gdy w momencie uzyskania polisy wiedziałeś, że możesz zostać wkrótce zwolniony. Na przykład, jeśli zdajesz sobie sprawę, że planowane jest poważne cięcie etatów w Twojej firmie i zdecydujesz się ubezpieczyć w celu uzyskania płatności, twoje ubezpieczenie może być nieważne. Ubezpieczyciel dokładnie bada roszczenia i szuka przypadków celowego starania się o ubezpieczenie w oczekiwaniu na zwolnienie. Ponadto niektóre warunki medyczne są również wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Należy sprawdzić listę chorób i wypadków, które są objęte ubezpieczeniem. Dość często typowe przyczyny nieobecności w pracy, takie jak problemy ze stresem lub problemy z plecami, znajdują się na liście wykluczeń. Wcześniejsze stany medyczne są również powodem odrzucenia roszczenia.

Ta polityka obejmuje okres oczekiwania. Jest to forma zapobiegania ubezpieczeniu, aby padł ofiarą oszukańczych roszczeń. Zawsze sprawdzaj okres oczekiwania przed podpisaniem polisy ubezpieczeniowej – czasami polityka staje się ważna dopiero po kilku miesiącach. Oznacza to, że jeśli zachorujesz lub stracisz przytomność natychmiast po zakupie polisy, Twoje roszczenie nie będzie rozpatrywane.

ASU jest podobne do polityki ochrony dochodu, ale dodatkowo obejmuje redundancję. ASU ogranicza również do zwykle maksymalnie 12 miesięcy okres płatności, podczas gdy w polityce dotyczącej dochodu okres ten może być dłuższy (do emerytury lub śmierci). Z tego powodu składki ASU są tańsze niż premie dochodowe. Jednakże, jeśli masz powyżej 65 lat lub jesteś samozatrudniony lub zostałeś zatrudniony mniej niż 6 miesięcy temu, twoja składka może być bardzo wysoka. Albo trudno będzie ci uzyskać ubezpieczenie

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.