Smart Choice Accountancy

Ubezpieczenie na życie w Wielkiej Brytanii – kilka ważnych faktów

Ubezpieczenie na życie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego dla osób pozostających na utrzymaniu w przypadku śmierci głównego żywiciela rodziny. W idealnym scenariuszu pieniądze uzyskane z ubezpieczenia powinny wystarczyć do uregulowania zadłużenia i kredytu hipotecznego zmarłego oraz zapewnienia niewielkiej pociechy dla jego krewnych. W Wielkiej Brytanii istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenie na określony czas

Podstawowe i najczęstsze ubezpieczenie na życie. Polisa obowiązuje przez określoną liczbę lat, uzgodnioną z ubezpieczycielem. Jeżeli ubezpieczony umrze w uzgodnionym terminie, beneficjenci otrzymują kwotę ryczałtową z polisy. Miesięczne składki pozostają na tym samym poziomie, podobnie jak kwota ubezpieczenia. To ubezpieczenie jest dostępne dla większości ludzi, ma prostą strukturę i może pokrywać ogólne wydatki z wypłaconą kwotą ryczałtową lub być związane ze stałym długiem, takim jak kredyt hipoteczny tylko odsetkowy.

Ubezpieczenie na życie o obniżonej wartości

Jest również nazywane „ochroną hipoteczną”, ponieważ jest szeroko stosowane w celu pokrycia długu hipotecznego. Ponieważ wraz z upływem czasu zmniejsza się wartość kredytu hipotecznego, tak samo jest z kwotą, którą pokrywa polisa ubezpieczeniowa. Składki w takich ubezpieczeniach są zazwyczaj tańsze niż w polisach, które są cały czas na tym samym poziomie. Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony osobom na utrzymaniu, które nie będą w stanie spłacić pozostałej części kredytu hipotecznego po śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie to kończy się, gdy kredyt hipoteczny zostanie w pełni opłacony.

Ubezpieczenie na świadczenia rodzinne

Idea tej polisy ubezpieczeniowej jest podobna do pierwszej. Różnica polega na strukturze płatności po śmierci ubezpieczonego. Zamiast zapewniać rodzinie ryczałt, osoby będące na utrzymaniu osoby zmarłej otrzymują regularne dochody za pozostały okres, na który zostało uzgodnione ubezpieczenie. Jest to przydatne dla rodzin, w których jest jeden żywiciel. W przypadku jego śmierci, standard życia jego krewnych niekoniecznie musi się znacznie obniżyć. Jedynym problemem związanym z tym ubezpieczeniem jest sytuacja, gdy żywiciel rodziny umiera pod koniec semestru, ponieważ krewni nie będą otrzymywać dochodów przez długi czas po jego śmierci.

Ubezpieczenie na całe życie

Jak sama nazwa wskazuje, jest to polityka, która obowiązuje przez całe życie ubezpieczonego. Jeśli osoba ubezpieczona umiera, osoby na utrzymaniu otrzymują ryczałt. Składki w tym ubezpieczeniu są wysokie, ponieważ pewne jest, że pieniądze objęte ubezpieczeniem będą musiały zostać wypłacone w którymś momencie. Kwota ryczałtowa może zostać wykorzystana na cele ogólne, takie jak organizacja pogrzebu, ale także planowanie podatku od spadków.

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.