Smart Choice Accountancy

Uzyskanie rozwodu w Anglii.

Nasze sytuacje życiowe są różne, a temat rozwodów tak jak  w innych krajach dotyka też osoby w Anglii. Jak nie pominąć kroku w kierunku uzyskania rozwodu? Zebraliśmy kilka ważnych informacji. Sprawdź czy uzyskanie rozwodu w Anglii jest łatwe.

Aby uzyskać rozwód w UK musisz spełniać kilka podstawowych zasad, przedstawionych poniżej:

  • twoje małżeństwo trwa dłużej niż rok;
  • twój związek uległ trwałemu rozpadowi na wskutek zaistniałych sytuacji;
  • twoje małżeństwo musi być uznawane przez prawo stanowione na terenie Wielkiej Brytanii;
  • masz stałe miejsce zamieszkania w Anglii lub Walii.

Kroki do uzyskania rozwodu na terenie Wielkiej Brytanii.

Są 3 główne kroki do uzyskania rozwodu na terenie Wielkiej Brytanii:

  1. wypełnić, podpisać i wysłać wniosek o rozwód – w którym, w sposób jednoznaczny zwracasz się do sądu o zgodę na rozwód i w którym, musisz podać jasne przyczyny dla których, chcesz aby twoje małżeństwo zostało rozwiązane,
  2. wystąpienie o wyrok “ a decree nisi” (do sądu pierwszej instancji)- jeżeli współmałżonek wyraża zgodę na rozwód, wtedy osoba składająca wniosek przygotowuje pisemne potwierdzenie treści wniosku rozwodowego stanowiące wstępny dokument otwartej sprawy rozwodowej;
  3. wystąpienie o wyrok “a decree absolute” (sąd drugiej instancji) – jest to prawne potwierdzenie waszego rozwodu – aby wystąpić o “a decree absolte” musisz poczekać co najmniej 6 tygodni i 1 dzień od daty wydania wyroku “a decree nisi”, po czym możesz aplikować o wyrok “a decree absolute”.

Przy uzyskaniu rozwodu możesz poprosić o pomoc adwokatów lub zorganizować rozwód we własnym zakresie jeżeli tylko zgodzicie się na:

– przyczynę, dla którego domagasz się rozwodu;

 

– ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi (jeśli macie) po zakończeniu sprawy rozwodowej;

 

– podział majątku (nieruchomości, mienia) oraz innych wartości współdzielonych w ramach małżeństwa;

 

Jeśli uzgodnicie i zgodzicie się na ustalenia w/w tematach to:

– pomoc adwokatów będzie całkowicie zbyteczna;

 

– nie będziecie musieli iść na żadne rozprawy sądowe;

 

– otrzymanie rozwodu powinno być dość proste w ramach zaistniałej sytuacji.

 

Możesz także poprosić o pomoc (mediacje) w wypracowaniu porozumienia pomiędzy stronami sprawy rozwodowej.

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.