Smart Choice Accountancy

Czym jest faktoring i kto z niego korzysta?

Schemat działania faktoringu jest bardzo prosty. Sprzedawca przekazuje wystawioną fakturę do faktoringu, a po jej akceptacji inwestor, określany mianem faktora, wypłaca zaliczkę, która najczęściej stanowi 80 proc. wartości faktury. Reszta kwoty wpływa na konto wystawcy w momencie gdy płatność zostanie uregulowana przez odbiorcę dóbr czy usług.

Czym ten rodzaj inwestycji wyróżnia się spośród innych dostępnych na rynku i co czyni go szczególnie atrakcyjnym?

FAKTORING to obecnie najszybciej rozwijająca się, najbardziej elastyczna i coraz bardziej pożądana usługa finansowa. Polega na nabyciu przez Faktora wierzytelności, ich finansowania oraz na zarządzaniu nimi. W efekcie oznacza to, że Faktorant (dostawca) otrzymuje zapłatę bezpośrednio po zrealizowaniu sprzedaży i przesłaniu do Faktora kopii faktur wraz z dokumentami potwierdzających odbiór towaru. Na początku Faktorant otrzymuje zaliczkę (jej wysokość uzależniona jest od warunków umowy faktoringowej i może wynieść 90% kwoty faktury brutto) a pozostałą część – fundusz gwarancyjny w momencie, kiedy odbiorca ureguluje płatność na rachunek bankowy Faktora. W przypadku opóźnień z zapłatą przez odbiorcę Faktorant może liczyć na wsparcie ze strony Faktora, który w jego imieniu upomni się o płatność.

Faktoring oferowany jest w obrocie krajowym i zagranicznym, z przejęciem i bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Dla kogo faktoring?

  • dla firm stosujących odroczone terminy płatności (kredyt kupiecki)
  • dla firm poszukujących alternatywnych źródeł finansowania bieżącej działalności
  • dla przedsiębiorstw chcących zabezpieczyć się przed niewypłacalnością odbiorców
  • dla firm szukających sposobów na zdyscyplinowanie swoich kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań
  • dla podmiotów gospodarczych poszukujących elastycznych i kompleksowych usług finansowych

 

 

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.