Smart Choice Accountancy

Czym jest finansowanie mezzanine, kto może z niego skorzystać?

Rozwój Twojego biznesu potrzebuje zastrzyku finansowego? Sposobów na pozyskanie środków na ten cel jest sporo, czy znasz je wszystkie? Czy znasz wszystkie ich wady i zalety?  W mnogości możliwości warto też poznać mezzanine.

Czym jest Mezzanine ?

Mezzanine jest długiem o podwyższonym ryzyku. Udzielana jest na inwestycję, realizację inwestycji.

definiowane jest jako dług o podwyższonym ryzyku, udzielony przedsiębiorcy na realizację jego zamierzenia inwestycyjnego i zapewniający udział w zyskach w przypadku powodzenia przedsięwzięcia.
Mezzanine może występować w formie obligacji, pożyczek, akcji uprzywilejowanych, jednak bez względu na użyty instrument nie jest ono z reguły zabezpieczone na aktywach przedsiębiorstwa – hipoteki na gruntach i budynkach, zastawy na maszynach itp. Zabezpieczeniem tego typu finansowania są głównie zastawy na akcjach lub udziałach podmiotu finansowanego, czyli zastawy na poziomie właścicielskim.

Finansowanie mezzanine jest najczęściej spłacane jednorazowo, na koniec okresu finansowania. Takie rozwiązanie powoduje mniejsze obciążenie przepływów pieniężnych podmiotu w trakcie finansowania – nie musi on spłacać rat kapitałowych.

Inną cechą mezzanine jest poziom ryzyka akceptowalnego dla finansującego. Właściciele, fundusze private equity, są gotowi ponieść bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycją, oczekując jednak bardzo wysokich zwrotów z zainwestowanych środków. Banki udzielające kredytów akceptują umiarkowany poziom ryzyka, ale żądają wielu zabezpieczeń. Finansowanie mezzanine akceptuje podwyższony bądź wysoki poziom ryzyka, w zamian oczekując udziału w potencjalnych przyszłych zyskach w przypadku powodzenia finansowanego przedsięwzięcia na poziomie niższym niż właściciele czy fundusze private equity.

Istotną cechą finansowania mezzanine jest także możliwość dostosowania jego warunków do potrzeb strony finansowanej. Nie ma ściśle określonej dokumentacji i warunków, które w przypadku kredytów bankowych często uniemożliwiają udzielenie finansowania. Każdy przypadek jest rozważany indywidualnie a finansowanie jest dopasowywane do potrzeb klienta.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy ważnym jest także fakt, że finansowanie mezzanine w rozumieniu ekonomicznym jest kapitałem, nie „konsumuje” więc zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Wynika to z podporządkowania mezzanine finansowaniu kredytowemu.

W tabeli poniżej zestawione zostały podstawowe cechy trzech głównych typów finansowania.

 

 

 

Kredyty Mezzanine Środki własne
W rozumieniu ekonomicznym dług kapitał kapitał
W rozumieniu prawnym dług dług kapitał
Akceptowalne ryzyko niskie średnie/wysokie wysokie/bardzo wysokie
Oczekiwany zwrot z kapitału 5% – 11% 14% – 21% 25% – 35%
Termin zwrotu z kapitału w trakcie finansowania na koniec finansowania (termin ustalony) na koniec finansowania (termin nieustalony)
Implikacje podatkowe odsetki są kosztem podatkowym odsetki są kosztem podatkowym brak tarczy podatkowej
Możliwość dostosowania mała (sztywne standardy) duża duża

 

 

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.