Smart Choice Accountancy

Jak kupić dom w Wielkiej Brytanii: praktyczny przewodnik cz.4.

Ubezpieczenie na życie –Life Cover

Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe w UK dla osób, które biorą kredyt hipoteczny. Jednak często banki zachęcają swoich klientów, posiadających kredyty, aby nabyli takowe ubezpieczenie. Powód jest prosty – jeśli kredyt został zaciągnięty wspólnie z małżonkiem lub inną osobą, i jedna z tych osób umiera, odpowiedzialność spłaty tego kredytu przechodzi na osobę pozostałą przy życiu, która często wcale nie partycypuje w spłacie kredytu, bo np. nie pracuje.

Istota wszystkich ubezpieczeń na życie jest następująca – klient zostaje ubezpieczony, na ustalona wcześniej sumę ubezpieczenia i w przypadku śmierci ubezpieczonego, ubezpieczyciel wypłaca ta kwotę rodzinie. Polisa w tym momencie wygasa. W przypadku kredytu hipotecznego suma ubezpieczenia równa się kwocie zaciągniętego kredytu.

Gdy ubezpieczony umiera lub ginie w wypadku ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, a rodzina ze środków jest w stanie spłacić zobowiązanie kredytowe. Istnieje jedyny przypadek, gdzie ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie z tytułu polisy na życie przed śmiercią ubezpieczonego.

Jest o tzw. terminall illness benefit. Jeśli ubezpieczony zostanie zdiagnozowany z choroba śmiertelną, a lekarze nie dają mu na przeżycie dłużej niż 12 m-cy wtedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wcześniej.
Podsumowując wyplata z ubezpieczenia pomoże spłacić zobowiązania finansowe, jak kredyt hipoteczny i pożyczki, które zostawia po sobie osoba ubezpieczona, oraz zapewnić dzieciom dobry start w dorosłe życie.

Oczywiście nie zrekompensuje utraty bliskiej osoby, ale pomoże rodzinie nie popaść w długi i przetrwać ten trudny okres.

Ubezpieczenie od chorob przewleklych – Criticall Illness Cover

Podobnie jak z ubezpieczeniem na życie, ten typ ubezpieczenia nie jest obowiązkowym przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego, jednakże banki oraz instytucje finansowe zalecają wykupienie takiego ubezpieczenia. Działa ono bardzo podobnie jak ubezpieczenie na życie z ta różnica, ze klient ubezpieczony jest nie na wypadek śmierci, ale na wypadek diagnozy jednej z wymienionych w polisie chorób przewlekłych, stanów, operacji itp.

W zależności od ubezpieczyciela jest to 39-70  rodzajów stanów i chorób przewlekłych i zazwyczaj obejmuje wymienione poniżej(oferty różnią się spośród siebie- do wyboru jest ich 171  ):

 • Choroba Alzheimera (w tym demencję starczą i pre- starczą) – powodujących trwałą objawy
 • Protezy aorty operacja – w przypadku choroby lub urazach
 • Niedokrwistość aplastyczna – całkowita
 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowych
 • Łagodny guz mózgu – powoduje trwałe objawy
 • Ślepota – nieodwracalna
 • Rak – z wyłączeniem przypadków, mniej zaawansowanych
 • Kardiomiopatia
 • Coma – śpiączka
 • Wylew
 • Zawał serca
 • Udar

Często taka choroba wiąże się z miesiącami spędzonymi w szpitalu, długotrwałym leczeniem, bólem i cierpieniem fizycznym oraz emocjonalnym. Ubezpieczenie to zalecane jest każdemu, kto posiada rodzinę na utrzymaniu lub spłaca kredyt hipoteczny.

Istnieją 2 rodzaje ubezpieczeń na życie LC oraz od chorób przewlekłych CIC:

Level term insurance – gdzie suma ubezpieczenia pozostaje cały czas taka sama, przez cały okres trwania ubezpieczenia. Ten typ ubezpieczenia jest polecany żeby zapewnić ochronę rodzinie na wypadek śmierci lub diagnozy jednej z chorób przewlekłych. Również może być zawarte w celu zabezpieczenia kredytu hipotecznego.
Decreasing term insurance – gdzie suma ubezpieczenia maleje wraz z malejącym zobowiązaniem kredytowym. Ten typ ubezpieczenia jest polecany tylko, aby zabezpieczyć kredytu gdzie spłacany jest kapitał wraz z odsetkami tzw. repayment mortgage

Ubezpieczenie wydatków – Accident, Sickness & Unemployment Insurance, czyli Mortgage Payment Protection Insurance

Czy wiesz, ze na wypadek choroby lub wypadku nie ma, co liczyć na pomoc państwa? Zasiłek, na jaki możesz liczyć na wypadek długotrwałej choroby – Long-term incapacity benefit to w chwili obecnej to około £89,35  na tydzień. Zasiłek dla bezrobotnych Job Seekers Allowance to £65, a średnie wydatki gospodarstwa domowego (wydatki na czynsz, pożyczki, rachunki za wodę, gaz, karty kredytowe, ubezpieczenia, żywność itp.) w UK to £471 na tydzień!

Ubezpieczenie wydatków (na rynku pod nazwa ASU lub MPPI) jest zabezpieczeniem Twoich miesięcznych wydatków. Jest to zabezpieczenie krótkoterminowe (do 2 lat) i jest połączone z posiadaniem kredytu hipotecznego lub innych pożyczek.

Jak sama nazwa wskazuje, jeśli stajesz się niezdolny do pracy w wyniku choroby lub wypadku – nie zarabiasz, a przez to masz ograniczone środki na pokrycie Twoich comiesięcznych wydatków (takich jak kredyty i rachunki). Posiadając to ubezpieczenie nie musisz się martwic, kto zapłaci Twoje rachunki na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Co więcej –ubezpieczenie również obejmuje sytuacje, kiedy ubezpieczony traci pracę.

Jest wiele różnych produktów dostępnych na rynku w UK, które posiadają różne opcje i warianty dla osób zatrudnionych i samozatrudnionych. Dla osób zatrudnionych na umowę o prace możliwe jest również ubezpieczenie od zwolnienia z pracy (Unemployment insurance). Ważne jest również, ze objęty jesteś ochroną nie tylko w UK, ale także poza granicami UK.

Suma, jaka możesz otrzymać miesięcznie waha się w przedziale od 40-70 proc. Twojego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Zaleta jest to, ze ubezpieczenie wydatków nie jest drogim produktem. Po drugie to sam wybierasz wysokość miesięcznego odszkodowania, okres trwania polisy oraz masz możliwość zmian warunków, jeżeli np. zmienia się Twoje wydatki lub wysokość miesięcznego wynagrodzenia.

Zabezpieczenie dochodu (Income protection, czyli Permanent Health Insurance)

Niezwykle popularne zabezpieczenie dla wszystkich w przypadku przewlekłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Jego celem jest zapewnienie stałego – miesięcznego dochodu w przypadku, gdy nie jesteś w stanie pracować ze względu na wypadek lub też długotrwałą chorobę.

W przypadku większości polis typu income protection, miesieczne odszkodowanie (monthly benefit) jest uzależnione od wysokości wynagrodzenia osoby ubezpieczonej. W zależności od ubezpieczyciela, miesięczne odszkodowanie może wynosić do 70 proc. miesięcznych dochodów brutto i może być wypłacane aż do wieku emerytalnego ubezpieczonego.

Ten typ ubezpieczenia jest szczególnie polecany osobom prowadzącym business (samozatrudnionym lub właścicielom firm), osobom samodzielnie wychowującym dzieci oraz osobom będącym jedynymi żywicielami rodziny.

Ubezpieczenie Budynku (Building Insurance)

W UK ubezpieczenia domów i mieszkań mogą występować w kilku rodzajach. Zasadniczo podzielić możemy je na dwie grupy. Możemy mówić o ubezpieczeniu murów, czyli samego budynku (Building insurance), w którym mieszkamy, lub też możemy mówić o ubezpieczaniu ruchomości (Contest insurance) – czyli tego wszystkiego, co znajduje się wewnątrz naszego domu/mieszkania.

Obydwa typy ubezpieczają przed kradzieżą, pożarem, osiadaniem gleby i innymi zagrożeniami i można je zakupić osobno lub razem.

 

 

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.