Smart Choice Accountancy

Jak kupić dom w Wielkiej Brytanii: praktyczny przewodnik cz.3.

Wyceń nieruchomość

Na tym etapie kredytodawca sprawdza nieruchomość poprzez swojego rzeczoznawcę, celem potwierdzenia ostatecznej kwoty, która może zostać pożyczona. Ty, jako klient płacisz za opinie, jaka rzeczoznawca przedstawi bankowi.

Rzeczoznawca przesyła tzw. raport wyceny nieruchomości bezpośrednio Twojemu kredytodawcy, co oznacza, że nie masz możliwości jego wglądu. Większość kredytodawców przekazuje najważniejsze punkty raportu klientowi, aczkolwiek dobrze jest nabyć raport wyceny dla siebie.

Zazwyczaj kupujący korzysta z tzw. podstawowego raportu wyceny (home buyers report), jednak w zależności od wieku i stanu nieruchomości wskazanym może okazać się zlecenie bardziej szczegółowej inspekcji tzw. structural survey. Na tym etapie mogą pojawić się komplikacje – kredytodawca nie chce pożyczyć zaoferowanej wcześniej kwoty gdyż raport wyceny wskazuje potrzebę dokonania poważniejszych napraw.

Jeżeli okaże się, że dom jest w gorszym stanie niż zapewniał sprzedający, mamy argument do renegocjacji ceny lub nawet odstąpienia od oferty.

 

Umowa kredytu

Jeśli kredyt został Ci wstępnie przyznany i nie masz zastrzeżeń, co do warunków umowy kredytu – możesz podjąć urzędowe działania potwierdzające dostępność kredytu. Dopóki agencja nie dostanie od nas dokumentu potwierdzającego uzyskanie kredytu, czyli tzw. mortgage certificate, nieruchomość cały czas jest oferowana na rynku do sprzedaży.

Dlatego w naszym interesie jest jak najszybsze załatwienie wszystkich wymaganych formalności. Zarówno podpisana aplikacja kredytowa, jak i raport wyceny nieruchomości są wymaganymi przez kredytodawców warunkami wydania umowy kredytowej. Umowa kredytu nosi nazwę offer of advance/mortgage offer i zawiera wszystkie warunki umowy (oprocentowanie, okres, wysokość rat itp.)

Jeśli jako kupujący zaakceptujesz umowę kredytu, staje się ona wiążącą. Pamiętaj, ze kredytodawca może odstąpić od uruchomienia kredytu w przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności związanych z zakupem.

 

Umowa kupna-sprzedaży

Jeśli masz już decyzję o przyznaniu ci kredytu w ręku, a prawnicy zakończyli sprawdzanie dokumentów, można przystąpić do podpisania umowy kupna-sprzedaży. Dopiero podpisanie tej umowy jest zobowiązujące dla obu stron. Do tego momentu sprzedający może bez żadnych konsekwencji wycofać się, a pieniądze, które wydałeś do tej pory przepadną.

Umowa kupna/sprzedaży, bazująca na uzgodnionych wcześniej warunkach, zostaje podpisana przez kupującego i sprzedającego, a następnie dochodzi do tzw. wymiany kontraktów (exchange of contracts) pomiędzy prawnikami obu stron.

Dopiero wymiana kontraktów jest elementem prawnie wiążącym umowę pomiędzy kupującym i sprzedającym, w następstwie, której kupujący zwykle wpłaca 10 proc. depozytu, jak również jest odpowiedzialny za ubezpieczenie nieruchomości.

W różnych przypadkach warunki wpłaty depozytu mogą się różnic. Prawnik strony kupującej reprezentując jednocześnie kredytodawcę, przedłoży kupującemu do podpisania dokument ustanawiający obciążenie hipoteczne na nieruchomości (mortgage deed).

 

Finalizacja umowy (completion)

Przed wymianą kontraktów wyznaczamy dzień przeprowadzki. Z reguły zawarcie umowy i przeprowadzkę dzieli kilka dni. Klucze do nowego lokum z reguły odbiera się w dniu przelania pieniędzy z konta Twojego prawnika na konto prawnika sprzedającego.

Agencja wyda je nam dopiero, gdy otrzyma od niego potwierdzenie, że pieniądze wpłynęły na konto. W konsekwencji Twój prawnik rejestruje zmianę właściciela w Księgach Wieczystych (Land Registry) oraz obciążenie hipoteczne na nieruchomości (mortgage deed). Czynności związane z opłaceniem podatku przeprowadzi dla Ciebie również Twój prawnik.

Podatek od kupna nieruchomości (Stamp Duty Land Tax) wynosi od 0 do 5 proc. wartości nieruchomości. Obecnie jest on zniesiony dla First Time Buyers do wartości nieruchomości do £125.000. Pozostali kupujący nieruchomości muszą się liczyć z opłatą podatku w wysokości zależnej od wartości nieruchomości.

Obecnie przedziały podatku Stamp Duty wyglądają następująco:

  • od 0 do £125.000 – 0 proc. wartości nieruchomości
  • powyżej £125.000 do £250.000 – 2 proc. wartości nieruchomości
  • powyżej £250.000 do £985.000 – 5 proc. wartości nieruchomości

Aktualizacja:

Tu spora zmiana! Osoby które po raz pierwszy kupują nieruchomość (first time buyers), zwolnione będą z opłat skarbowych za pierwsze £300.000 (dla domów o wartości do £500.000). Minusem jest jedynie fakt, że ulga dotyczy tylko FIRST TIME BUYERS.

 

Przekazanie nieruchomości

Możesz się wprowadzać! Ze szczęścia nie zapomnij jednak o podstawowych rzeczach. Skontaktuj się z firmami zaopatrującymi nieruchomość w podstawowe media (prąd, gaz, woda) oraz poinformuj rodzinę, przyjaciół, jak również wszystkie należne instytucje o zmianie adresu (Council for council tax and electoral list).

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.