Smart Choice Accountancy

Self- Employment (Sole Trader)

Self-Employment (Sole Trader) to jednoosobowa działalność gospodarcza. Samozatrudnienie jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii (Anglii). Do rejestracji samozatrudnienia wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Rejestracji Self Employed należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

SOLO TRADE.

Sole Trader nie posiada osobowości prawnej. Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Podjęcie działalności w ramach Self-Employment nie wyklucza możliwości zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (personal income tax) oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Osoby Samozatrudnione mogą łączyć się w spółki partnerskie.

Rejestracja Samozatrudnienia jest możliwa tylko dla osób będących rezydentami Wielkiej Brytanii (posiadającymi adres personalny w UK oraz numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number).

 

Wady oraz zalety bycia self employed

Pracujesz dla samego siebie, sam jesteś swoim szefem, Ty podejmujesz wszystkie decyzje. Jednakże za te decyzje jesteś także odpowiedzialny. Twoja firma nie posiada osobowości prawnej, a zatem ty odpowiadasz za firmę całym swoim majątkiem. Jako samozatrudniony UK jesteś zobowiązany raz do roku złożyć rozliczenie podatkowe (Self-Assessment), opłacić podatek od przychodów oraz składki na ubezpieczenie. Wszystkie rachunki i dokumenty jesteś zobowiązany trzymać przez okres 5 lat. Jeżeli twoje dochody przekroczą wartość £83 000 jesteś zobowiązany do rozliczeń podatku VAT. Jako self emploed możesz zatrudniać pracowników.

Czy moja praca jest Self-Employment?

Jeśli nie jesteś pewny czy Twoja praca zalicza się do „samozatrudnienia” zadaj sobie nastepujace pytania:

 • czy wystawiasz swoim klientom faktury?
 • czy oferujesz usługi dla większej liczby klientów?
 • czy ponosisz odpowiedzialność za straty oraz tym samym korzyści twojej firmy?
 • czy jesteś w stanie zatrudnić pracowników swojej firmie?
 • czy masz kontrolę nad tym co, jak, gdzie i kiedy zostanie wykonane w ramach usług twojej firmy?
 • czy zainwestowałeś własne fundusze w rozwój swojej firmy/spółki?
 • czy jesteś w stanie zapewnić podstawowe wyposażenie niezbędne do prosperowania firmy?
 • czy jesteś zmuszony do poprawiania niezadowalających usług Twojej firmy w wolnym czasie i na własny koszt?

Jeśli na powyższe pytania w większości odpowiedziałeś „tak” najprawdopodobniej prowadzisz działalność jako „samozatrudniony”, czyli pracujący na własny rachunek i powinieneś natychmiastowo zarejestrować swoją działalność w HM Revenue & Customs. Rejestracja jest darmowa.

Każdy może założyć własną firmę, jednakże niektóre typy działalności wymagają licencji lub formalnego zezwolenia. Restauracje, opiekunki do dzieci, kierowcy taksówek, sklepikarze, handlarze uliczni musza legitymowac sie adekwatna licencja („local authority licence”).

Dodatkowe informacje – 2017/2018

 • Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 85,000.00
 • Możliwość zatrudniania pracowników
 • Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej – przechowywanie dokumentów i rachunków przez okres 5 lat

Ubezpieczenie społeczne (National Insurance) – 2017/2018

 • Class 2 – roczny dochód netto do GBP 8,164.00 – stawka GBP 2.85 tygodniowo
 • Class 4 – dochód netto powyżej GBP 8,164.00 – stawka GBP 2.85 tygodniowo plus 9% dochodu powyżej GBP 8,164.00 do GBP 45,000.00. Dodatkowo opłata w wysokości 2% dla dochodu powyżej GBP 45,000.00

Z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne mogą być zwolnione następujące osoby:

 • kobiety powyżej 60-go roku życia,
 • mężczyźni powyżej 65-go roku życia,
 • osoby posiadające zaświadczenie o niskich zarobkach (Certificate of Small Earnings Exception) – dochód netto nie przekraczający kwoty GBP 6,025.00.

 

Podatki – 2017/2018

 • Pierwsze GBP 11,500.00 zwolnione od opodatkowania
 • Stawka opodatkowania 20% dla dochodów GBP 11,501.00 – GBP 45,000.00
 • Stawka opodatkowania 40% dla dochodów GBP 45,001.00 – GBP 150,000.00
 • Stawka opodatkowania 45% dla dochodów powyżej GBP 150,000.00

 

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.