Smart Choice Accountancy

Śmierć i pogrzeb w Wielkiej Brytanii – formalności, koszty

Istnieje kilka formalnych kroków, jakie muszą podjąć rodziny zmarłej osoby. Warto zaznaczyć, że w wypadku pochówku na terenie Wielkiej Brytanii koszty z tym związane są dosyć wysokie.

Formalności

Istnieje kilka formalnych kroków, jakie muszą podjąć rodziny zmarłej osoby.

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest odebranie aktu zgonu, taki dokument wydaje lekarz. Jeżeli śmierć nastąpiła z nieznanych przyczyn, rodzina zmarłego zostanie poproszona o wyrażenie zgody na sekcję zwłok.

Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie zgonu. Takiej rejestracji dokonuje się u urzędnika stanu zdrowia.

Dokonując rejestracji będziemy potrzebowali następujących dokumentów:

 •     akt urodzenia denata
 •     akt ślubu denata
 •     karta medyczna NHS zmarłego
 •     książeczka emerytalna lub polisa na życie

W przypadku, gdy zmarły nie posiadał krewnych, rejestracji aktu zgonu może dokonać osoba postronna organizująca pogrzeb. Oprócz Urzędu Stanu Cywilnego, o fakcie śmierci danej osoby należy poinformować następujące instytucje:

 •     building society
 •     bank
 •     DVLC
 •     firmę ubezpieczeniową
 •     adwokata
 •     biuro opieki społecznej
 •     urząd skarbowy
 •     City Council – urząd miasta
 •     wydział mieszkaniowy
 •     poczta

O śmierci denata należy również poinformować jego pracodawcę oraz związki zawodowe. Należy również dopilnować zwrotu następujących dokumentów:

 •     książeczka emerytalna i zasiłkowa
 •     paszport
 •     prawo jazdy
 •     karta ubezpieczeniowa
 •     karta biblioteczna
 •     karty związane z wykonywanym zawodem

Po spełnieniu formalnych wymogów możemy przystąpić do organizacji pogrzebu. Jeszcze przed otrzymaniem aktu zgonu możemy zgłosić się do zakładu pogrzebowego (wcześniej musimy dokonać rejestracji). Zakład pogrzebowy, jeśli tylko sobie tego życzymy pomoże nam w dokonaniu wszelkich obowiązków związanych z pochówkiem denata. Wiele oczywiście będzie zależało od tego jak duże koszty jesteśmy w stanie ponieść.

Koszty pogrzebu w Wielkiej Brytanii

Pogrzeb w Wielkiej Brytanii to spory wydatek. Na koszt pochówku składają się opłacenie miejsca na cmentarzu i sam pogrzeb. Przeciętny koszt całego przedsięwzięcia to około 2200 funtów. Średni koszt kremacji to 1300 funtów. Wielka Brytania pod tym względem jest jednym z najdroższych krajów w całej Europie.

Przy planowaniu pogrzebu dobrze jest więc sprawdzić, czy zmarła osoba posiadała polisę ubezpieczeniową, oraz czy korzystała z następujących zasiłków.

 •     income suport
 •     jobseekers allowance
 •     pension credit
 •     child tax credit
 •     housing benefit
 •     council tax benefit

Pomoc finansowa – zasiłki

Kto może się ubiegać o pomoc w pokryciu kosztów pogrzebu?

Jeżeli zmarła nam bliska osoba i znajdujemy się w trudnej sytuacji finansowej to możemy aplikować o jednorazowy zasiłek- Bereavement Payment, lub o stałą zapomogę – Bereavement Allowance. Osobom, które po śmierci partnera zostały samotnymi rodzicami może przysługuje zasiłek – Widowed Parent’s Allowance.

Kiedy nie chcesz  pochówku bliskiego  w UK.

Jeżlei nie chcesz aby Twój bliski był pochowany w UK, sprawdź koszty pochówku w Polsce, ale też transport ciała zmarłego. Niejednokrotnie okazuje się, że samo transport podwaja koszt pochówku. Ważne jest też czy zamierzasz zostać w  UK czy za kilka lat wrócić do kraju. Taka decyzja nie jest łatwa do podjęcia i zdecydowanie za często podejmowana jest pochopnie.

Share on facebook
Share this post

Subscribe to newsletter

* indicates required

Smart Choice Financial Services Ltd will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at office@smartchoicefs.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Do you have questions?

Our website use cookies and similar technologies.

You can read our privacy policy clicking here.